Uncategorized

Nový školní rok

Vyučování ve školním roce 2021/2022 bude zahájeno ve středu 1. září 2021 v 7.00 hod. Žáci potravinářských oborů se dostaví do budovy školy V Domkách 430, žáci oborů opravářské práce a zahradnické práce do budovy školy Trpínská 317.