Úvod

Motto:

„Vždy je vhodná doba udělat to, co je správné.“

Martin Luther King

 

 

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 je státní příspěvková organizace, kterou zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen § 14 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 16, § 57, § 117 odst. 1 písm. b) a § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

Zařízení sdružuje tyto součásti:
Výchovný ústav – kapacita 36 lůžek
Střední škola – kapacita 100 žáků
Školní jídelna – kapacita se neuvádí

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě
2. V Domkách 430, 679 74 Olešnice na Moravě
3. Hliníky 609, 679 74 Olešnice na Moravě