Uncategorized

Informace o provozu školy od 26. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků na odborném výcviku. Osobní účast je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření, žáci se budou testovat ve škole, bezprostředně po příchodu do budovy, testy budou poskytnuty školou. Toto platí také v případě konání odborného výcviku na smluvně zajištěných pracovištích mimo školu.    

Uncategorized

Informace k provozu školy do 10. 1. 2021

Vláda na svém jednání 23. prosince 2020 rozhodla o zpřísnění opatření souvisejících s přechodem na stupeň 5 systému hodnocení PES. S tím souvisí také fungování škol a školských zařízení, které rovněž přechází do stupně 5. Na základě toho budou od 4. 1. 2021 dojíždějící žáci vzděláváni distančně, není tedy povolena jejich osobní přítomnost ve výuce… Continue reading Informace k provozu školy do 10. 1. 2021

Uncategorized

Volné dny a vánoční prázdniny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto… Continue reading Volné dny a vánoční prázdniny