Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců. Dětem umístěným ve výchovném ústavu je poskytována celodenní strava. Žáci dojíždějící mohou odebírat pouze oběd.

V souladu s povolenou jinou činností umožňujeme stravování cizím strávníkům z řad občanů Olešnice a okolí. Nabízíme také možnost krátkodobého stravování pro skupiny z jiných zařízení, škol, apod. například při lyžařských kurzech, škole v přírodě, školních výletech. Dle dohody lze zajistit i celodenní stravování, menší porce pro mladší děti, apod. V případě zájmu kontaktujte vedoucí stravování paní Jaroslavu Náhlíkovou – tel. č. 516428298, mobil 777925470, e-mail nahlikovaj@vuolesnice.cz. Výdej stravy pro cizí strávníky probíhá od 11.15 do 11.50 hodin.

Jídelní lístek 18. 9. – 24. 9. 2023

Jídelní lístek 25. 9. – 1. 10. 2023