Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců. Dětem umístěným ve výchovném ústavu je poskytována celodenní strava. Žáci dojíždějící mohou odebírat pouze oběd.

V souladu s povolenou jinou činností umožňujeme stravování cizím strávníkům z řad občanů Olešnice a okolí.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí stravování paní Jaroslavu Náhlíkovou – tel. č. 516428298, mobil 777925470, e-mail nahlikovaj@vuolesnice.cz. Výdej stravy pro cizí strávníky probíhá od 11.15 do 11.50 hodin.

Jídelní lístek 20. 5. – 26. 5. 2024

Jídelní lístek 13. 5. – 19. 5. 2024