Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců. Dětem umístěným ve výchovném ústavu je poskytována celodenní strava. Žáci dojíždějící mohou odebírat pouze oběd.

V souladu s povolenou jinou činností umožňujeme stravování cizím strávníkům z řad občanů Olešnice a okolí. Nabízíme také možnost krátkodobého stravování pro skupiny z jiných zařízení, škol, apod. například při lyžařských kurzech, škole v přírodě, školních výletech. Dle dohody lze zajistit i celodenní stravování, menší porce pro mladší děti, apod. V případě zájmu kontaktujte vedoucí stravování paní Jaroslavu Náhlíkovou – tel. č. 516428298, mobil 777925470, e-mail nahlikovaj@vuolesnice.cz. Výdej stravy pro cizí strávníky probíhá od 11.20 do 11.50 hodin.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY V DOBĚ PRÁZDNIN:

OD 17. 7. DO 15. 8. 2021 SE VE ŠKOLNÍ KUCHYNI NEBUDE VAŘIT PRO CIZÍ STRÁVNÍKY.

 

Jídelní lístek 28. 6. – 2. 7. 2021

Jídelní lístek 7. 7. – 9. 7. 2021