Kontakty

Kontaktní osoba zajišťující dovozy dětí po útěku:

Mgr. Michael Chovanec      mobil 604 508 356

Informace o pohybu dětí, telefonáty dětem – viz. níže sociální pracovnice nebo výchovné skupiny.

Centrální e-mail: vu@vuolesnice.cz

Fax: 516 428 291 – sociální pracovnice

516 428 292 – administrativní budova

 

VEDENÍ

Ředitel Mgr. František Dostál
tel. 516 463 773                      mobil 775 725 484              e-mail: dostal@vuolesnice.cz

Zástupce ředitele Mgr. Ivana Jančová
tel. 516 463 109                    mobil 732 959 217               e-mail: jancova@vuolesnice.cz

Vedoucí učitel Mgr. Jaromír Sommer
tel. 516 415 088                    mobil 604 995 156              e-mail: sommer@vuolesnice.cz

Vedoucí vychovatel Mgr. Martin Mareček
tel. 516 428 290                    mobil 775 725 447               e-mail: marecek@vuolesnice.cz

Ekonomka Květuše Kudová
tel. 516 428 298                    mobil 777 925 470              e-mail: kudova@vuolesnice.cz

 

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Psycholog Mgr. Renata Hloušková
mobil 777 925 473                e-mail: sebelova@vuolesnice.cz

Speciální pedagog (etoped)  Mgr. Alois Hejtmánek

mobil 775 725 449                e-mail: hejtmanek@vuolesnice.cz

Sociální pracovnice Jana Kolářová
tel. 516 428 295                     mobil 775 725 478               e-mail: kolarova@vuolesnice.cz

Metodik prevence rizikového chování Bc. Jan Kaštovský
tel. 778 525 379                 e-mail: kastovsky@vuolesnice.cz

Výchovný poradce Mgr. Marcela Čermáková                                                                                                         mobil: 778 476 481                e-mail: cermakova@vuolesnice.cz

 

VÝCHOVNÝ ÚSTAV

Výchovná skupina A         tel. 516 428 292                   mobil 775 725 482

Vychovatelé:

Miroslav Hanzl                          e-mail: hanzl@vuolesnice.cz

Josef Weis                                  e-mail: weis@vuolesnice.cz

Asistenti:

Ing. František Burša                 e-mail: bursa@vuolesnice.cz

Marcela Šuterová                      e-mail: suterova@vuolesnice.cz

 

Výchovná skupina B            tel. 516 428 294                   mobil 775 725 480

Vychovatelé:

Mgr. Eva Dufková                     e-mail: dufkova@vuolesnice.cz

akad.mal. Martin Kotek           e-mail: kotek@vuolesnice.cz

Asistenti:

Radek Srstka                             e-mail: srstka@vuolesnice.cz

Kamil Marťák                            e-mail: martak@vuolesnice.cz

 

Výchovná skupina C           tel. 516 415 298                    mobil 777 925 472

Vychovatelé:

Mgr. Iva Dvořáková                 e-mail: dvorakova@vuolesnice.cz

Mgr. Michael Chovanec          e-mail: chovanec@vuolesnice.cz        mobil 604 508 356

Asistenti:

Jan Čáp                                       e-mail: cap@vuolesnice.cz

Daniela Kalasová                      e-mail: kalasova@vuolesnice.cz

 

Výchovná skupina G           tel. 516 410 199                    mobil 775 725 448

Vychovatelé:

Alena Dostálová, DiS.              e-mail: dostalova@vuolesnice.cz

Bc. Roman Dostál                     e-mail: dostalr@vuolesnice.cz

Asistenti:

Jitka Benešová                          e-mail: benesova@vuolesnice.cz

Katarína Žílová                         e-mail: zilova@vuolesnice.cz

 

Výchovná skupina H            tel. 516 410 199                    mobil 604 866 704

Ing. Libor Dočekal                     e-mail: docekal@vuolesnice.cz

Bc. Iveta Kaderková                   e-mail: kaderkova@vuolesnice.cz

Asistenti:

Pavlína Lžičařová                      e-mail: lzicarova@vuolesnice.cz

Marika Miřijovská                     e-mail: mirijovska@vuolesnice.cz

 

Vychovatel:

Bc. Jan Kaštovský                      e-mail: kastovsky@vuolesnice.cz

Zdeněk Pivoňka                          e-mail: pivonka@vuolesnice.cz

Denní asistent:

Milan Kuda                                 e-mail: kuda@vuolesnice.cz                mobil 775 728 253

Noční asistent:

Ing. Zdeněk Hvízdal                  e-mail: hvizdal@vuolesnice.cz

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA

Sborovna Trpínská 317                        tel. 516 428 299

Sborovna Trpínská 316                        tel. 516 414 610                  mobil 775 725 483

Sborovna V Domkách 430                  tel. 516 410 048                 mobil 778 779 888

Cukrárna V Domkách 430                  tel. 516 463 418                  mobil 775 725 485

Kuchyně V Domkách 430                   tel. 516 463 4018                mobil 777 925 417

 

Učitelé:

Ing. Pavel Adamec                 e-mail: adamec@vuolesnice.cz             mobil 777 925 414

Mgr. Marcela Čermáková     e-mail: cermakova@vuolesnice.cz      mobil 778 476 481

Mgr. Lenka Doležalová          e-mail: dolezalova@vuolesnice.cz

Miroslav Lžičař                        e-mail: lzicar@vuolesnice.cz               mobil 773 778 028

Bc. Jaroslava Ostrá                 e-mail: ostra@vuolesnice.cz

Bc. Alena Pešková                   e-mail: peskova@vuolesnice.cz

Ing. Ludmila Riedlová           e-mail: riedlova@vuolesnice.cz

Ing. Jana Sedláková, Ph.D.     e-mail: sedlakova@vuolesnice.cz

Bc. Lucie Suráková, DiS.       e-mail: surakova@vuolesnice.cz

Ing. Pavel Škrdlík                   e-mail: skrdlik@vuolesnice.cz                  mobil 777 925 415

 

STRAVOVACÍ PROVOZ

Vedoucí stravování Jaroslava Náhlíková
tel. 516 428 298                      mobil 777 925 470             e-mail: nahlikovaj@vuolesnice.cz

Kuchyně Trpínská 317           tel. 516 428 296                 mobil 775 728 254

Kuchyně V Domkách 430     tel. 516 463 418                  mobil 777 925 417

Kuchařky:

Věra Huková

Marie Míčková

Jindřiška Mitanová

Jitka Pivoňková

 

HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK

Hospodářka Marie Náhlíková
tel. 516 463 087                   mobil 775 725 486              e-mail: nahlikova@vuolesnice.cz

Údržbář:

Libor Kroupa                        mobil 732 751 749

Zahradník:

Petr Bílek                              mobil 732 498 317

Uklízečky:

Jana Bódisová

Libuše Havlíková

Ludmila Motyčková