Kontakty

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V období letních prázdnin budou děti ubytovány pouze na budově Trpínská 317, kontaktní čísla:

výchovná skupina A – tel. 516 428 292, mobil 775 725 482,

výchovná skupina B – tel. 516 428 294, mobil 775 725 480.

 

Kontakty pro záchyty útěků

  • budova Trpínská 317

výchovná skupina A:   tel. 516 428 292, mobil 775 725 482

výchovná skupina B:   tel. 516 428 294, mobil 775 725 480

výchovná skupina C:   tel. 516 415 298, mobil 777 925 472

  • budova V Domkách 430

výchovná skupina G:   tel. 516 410 199, mobil 775 725 448

výchovná skupina H:   tel. 516 410 199, mobil 604 866 704

 

Centrální e-mail: vu@vuolesnice.cz

Fax: 516 428 291 – sociální pracovnice

516 428 292 – administrativní budova

 

VEDENÍ

Ředitel Mgr. František Dostál
tel. 516 463 773                      mobil 775 725 484              e-mail: dostal@vuolesnice.cz

Zástupce ředitele Mgr. Ivana Jančová
tel. 516 463 109                    mobil 732 959 217               e-mail: jancova@vuolesnice.cz

Ekonomka Bc. Irena Capyková, DiS.
tel. 516 428 298                    mobil 777 925 470              e-mail: capykova@vuolesnice.cz

Vedoucí vychovatel Mgr. Martin Mareček
tel. 516 428 290                    mobil 775 725 447               e-mail: marecek@vuolesnice.cz

Vedoucí učitel Mgr. Jaromír Sommer
tel. 516 415 088                    mobil 604 995 156              e-mail: sommer@vuolesnice.cz

 

ODBORNÍ PRACOVNÍCI

Psycholog Mgr. Karolína Bugajová
mobil 777 925 473                e-mail: bugajova@vuolesnice.cz

Speciální pedagog (etoped) Mgr. Alois Hejtmánek
mobil 775 725 449                e-mail: hejtmanek@vuolesnice.cz

Sociální pracovnice Jana Kolářová
tel. 516 428 295                     mobil 775 725 478               e-mail: kolarova@vuolesnice.cz

Metodik prevence rizikového chování Bc. Jan Kaštovský
tel. 778 525 379                 e-mail: kastovsky@vuolesnice.cz

 

VÝCHOVNÝ ÚSTAV

Výchovná skupina A         tel. 516 428 292                   mobil 775 725 482

Vychovatelé:

Miroslav Hanzl                          e-mail: hanzl@vuolesnice.cz

Josef Weis                                  e-mail: weis@vuolesnice.cz

Asistenti:

Ing. František Burša                 e-mail: bursa@vuolesnice.cz

Marcela Šuterová                      e-mail: suterova@vuolesnice.cz

 

Výchovná skupina B            tel. 516 428 294                   mobil 775 725 480

Vychovatelé:

Mgr. Eva Dufková                     e-mail: dufkova@vuolesnice.cz

akad.mal. Martin Kotek           e-mail: kotek@vuolesnice.cz

Asistenti:

Radek Srstka                             e-mail: srstka@vuolesnice.cz

Kamil Marťák                            e-mail: martak@vuolesnice.cz

 

Výchovná skupina C           tel. 516 415 298                    mobil 777 925 472

Vychovatelé:

Ing. Libor Dočekal                    e-mail: docekal@vuolesnice.cz

Mgr. Iva Dvořáková                 e-mail: dvorakova@vuolesnice.cz

Asistenti:

Daniela Kalasová                      e-mail: kalasova@vuolesnice.cz

 

 

Výchovná skupina G           tel. 516 410 199                    mobil 775 725 448

Vychovatelé:

Alena Dostálová, DiS.              e-mail: dostalova@vuolesnice.cz

Bc. Roman Dostál                     e-mail: dostalr@vuolesnice.cz

Asistenti:

Jitka Benešová                          e-mail: benesova@vuolesnice.cz

Katarína Žílová                         e-mail: zilova@vuolesnice.cz

 

Výchovná skupina H            tel. 516 410 199                    mobil 604 866 704

Bc. Jan Kaštovský                      e-mail: kastovsky@vuolesnice.cz

Petra Žílová                                 e-mail: zilovap@vuolesnice.cz

Asistenti:

Pavlína Lžičařová                      e-mail: lzicarova@vuolesnice.cz

Jan Čáp                                       e-mail: cap@vuolesnice.cz

 

Vychovatel:

Zdeněk Pivoňka                          e-mail: pivonka@vuolesnice.cz

Denní asistentka:

Ing. Markéta Chovancová        e-mail: chovancova@vuolesnice.cz                mobil 604 508 356

Asistent:

Jan Nedoma                               e-mail: nedoma@vuolesnice.cz

 

STŘEDNÍ ŠKOLA

Sborovna Trpínská 317                        tel. 516 428 299

Sborovna Trpínská 316                        tel. 516 414 610                  mobil 775 725 483

Sborovna V Domkách 430                  tel. 516 410 048                 mobil 778 779 888

Cukrárna V Domkách 430                  tel. 516 463 418                  mobil 775 725 485

Kuchyně V Domkách 430                   tel. 516 463 4018                mobil 777 925 417

 

Učitelé:

Ing. Pavel Adamec                 e-mail: adamec@vuolesnice.cz             mobil 777 925 414

Mgr. Lenka Doležalová          e-mail: dolezalova@vuolesnice.cz

Bc. Jaromír Hladík                 e-mail: hladik@vuolesnice.cz

Mgr. Pavel Kuchař                  e-mail: kuchar@vuolesnice.cz

Miroslav Lžičař                        e-mail: lzicar@vuolesnice.cz               mobil 773 778 028

Bc. Jaroslava Ostrá                 e-mail: ostra@vuolesnice.cz

Bc. Zdena Ostrá                       e-mail: ostraz@vuolesnice.cz

Ing. Ludmila Riedlová           e-mail: riedlova@vuolesnice.cz

Bc. Lucie Suráková, DiS.       e-mail: surakova@vuolesnice.cz

 

 

STRAVOVACÍ PROVOZ

Vedoucí stravování Jaroslava Náhlíková
tel. 516 428 298                      mobil 777 925 470             e-mail: nahlikovaj@vuolesnice.cz

Kuchyně Trpínská 317           tel. 516 428 296                 mobil 775 728 254

Kuchyně V Domkách 430     tel. 516 463 418                  mobil 777 925 417

Kuchařky:

Věra Huková

Marie Míčková

Jindřiška Mitanová

Jitka Pivoňková

 

HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK

Hospodářka Bc. Renata Náhlíková, DiS.
tel. 516 463 087                   mobil 775 725 486              e-mail: nahlikova@vuolesnice.cz

Údržbáři:

Petr Bílek                              mobil 732 498 317

Libor Kroupa                        mobil 732 751 749

Zahrada:   mobil 770 170 240

Uklízečky:

Jana Bódisová

Květoslava Dvořáková

Libuše Havlíková

Lucie Vopálková