Uncategorized

Volné dny a vánoční prázdniny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké
školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné
vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 budou vánoční prázdniny.

Žáci tedy půjdou do školy v letošním kalendářním roce naposledy v pátek 18. 12. 2020. Po vánočních prázdninách bude výuka zahájena v pondělí 4. 1. 2021.