Aktuality

Obnovení vaření pro cizí strávníky

Od pondělí 1. 6. 2020 obnovuje školní kuchyně vaření pro cizí strávníky. Strava bude vydávána do vlastních jídlonosičů na místě obvyklém za zvýšených hygienických opatření. Žádáme strávníky, kteří si přijdou oběd vyzvednout, aby do budovy vstoupili pouze v případě, že budou mít zakrytá ústa a nos rouškou. V areálu a budově školy dodržujte povinné rozestupy 2 m (nejméně 1,5 m). Před vyzvednutím stravy doporučujeme použít dezinfekci rukou, která je umístěna u umyvadla napravo od výdejního okénka.