Aktuality

Šití roušek

Stejně jako mnoho šikovných českých švadlenek, pustily se i naše děti pod vedením p. vychovatelky Dostálové a p. vychovatelky Kaderkové do šití roušek. Roušky šily nejen pro sebe, ostatní děti a zaměstnance ústavu, ale chtěly pomoci i dalším lidem.  Proto ušily a předaly 70 kusů roušek pečovatelkám pro seniory v místním penzionu. Za to jim… Continue reading Šití roušek

Aktuality

Obnovení vaření pro cizí strávníky

Od pondělí 1. 6. 2020 obnovuje školní kuchyně vaření pro cizí strávníky. Strava bude vydávána do vlastních jídlonosičů na místě obvyklém za zvýšených hygienických opatření. Žádáme strávníky, kteří si přijdou oběd vyzvednout, aby do budovy vstoupili pouze v případě, že budou mít zakrytá ústa a nos rouškou. V areálu a budově školy dodržujte povinné rozestupy… Continue reading Obnovení vaření pro cizí strávníky

Aktuality

Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. 5. 2020

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a v souladu s pokyny MŠMT bude od 11. května 2020 možná osobní přítomnost žáků 3. ročníků ve střední škole, a to zejména za účelem přípravy na závěrečné zkoušky. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. K… Continue reading Obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole od 11. 5. 2020

Aktuality

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Dne 10.3.2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví nařízení, kterým se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních. V souladu s tímto opatřením nebude ode dne 11. března 2020 do odvolání probíhat v naší škole výuka. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví