Uncategorized

Sčítání 2021

V období od 27. 3. 2021  do 11. 5. 2021 probíhá zákonné Sčítání 2021. Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Rozhodným údajem, kde se osoba sečte, je místo pobytu o půlnoci z 26. na 27. března. Kontaktní osoba pro sčítání ve VÚ Olešnice je Mgr. Alois Hejtmánek, mobil 775725449, e-mail hejtmanek@vuolesnice.cz.