Uncategorized

Informace o provozu školy od 26. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. 2021 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků na odborném výcviku. Osobní účast je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření, žáci se budou testovat ve škole, bezprostředně po příchodu do budovy, testy budou poskytnuty školou. Toto platí také v případě konání odborného výcviku na smluvně zajištěných pracovištích mimo školu.