Uncategorized

Zahájení školního roku

Vyučování ve školním roce 2022/23 bude zahájeno 1. září 2022 v 7.00 hod.

Žáci oborů opravářské práce a zahradnické práce se dostaví do budovy školy Trpínská 317, žáci oborů kuchařské práce a cukrářské práce do budovy školy V Domkách 430.